วิวรณ์ คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ เซอร์วิส ออกแบบ ติดตั้ง ขาย ซ่อมบำรุง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โปรแกรมขายสินค้า/ร้านอาหาร ระบบไฟฟ้า ระบบเสียง CCTV,PABX FingerScan,Network,WiFi

วิวรณ์ คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ เซอร์วิส

106 ซ.39 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

ออกแบบ ติดตั้ง ขาย ซ่อมบำรุง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โปรแกรมขายสินค้า/ร้านอาหาร ระบบไฟฟ้า ระบบเสียง CCTV,PABX FingerScan,Network,WiFi

ยินดีออกแบบระบบ ตามงบประมาณลูกค้า
Tel.087-4759278 086-4913176