','

');} ?>

จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งทางทะเล ทางวัฒนธรรม และทางประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดสงขลา ได้แก่

  • หาดสมิหลา หาดชื่อดังของจังหวัดสงขลาที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงระดับโลก หาดมีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร น้ำทะเลใสสะอาด หาดทรายขาวละเอียด มีทิวสนเรียงรายตลอดแนวหาด บริเวณชายหาดมีอนุสาวรีย์นางเงือกทอง สัญลักษณ์ของจังหวัดสงขลาตั้งอยู่
  • เขาตังกวน ภูเขาเล็กๆ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสงขลา มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาได้แบบ 360 องศา บนยอดเขามีเจดีย์พระธาตุคู่เมืองสงขลา ที่สร้างในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราชอีกด้วย
  • ย่านเมืองเก่าสงขลา ย่านเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 200 ปี เป็นแหล่งรวบรวมสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย เช่น ศาลากลางจังหวัดสงขลา หอนาฬิกา ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา เป็นต้น
  • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุจากจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง มีอายุตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์
  • เกาะยอ เกาะขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบสงขลา เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ สวนลุงวี ประติมากรรมของดีเกาะยอ เป็นต้น

นอกจากนี้ จังหวัดสงขลายังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น หาดชลาทัศน์ หาดเก้าเส้ง มัสยิดกลางสงขลา สวนสาธารณะหาดใหญ่ พระมหาเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล เป็นต้น

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเที่ยวจังหวัดสงขลา สามารถเลือกเที่ยวได้ตามความชอบและความสนใจของตนเอง

','

');} ?>
Hits: 1291